საუკეთესო შეთავაზება
ჩვენი ობიექტები რუკაზე

ხშირად დასმული კითხვები

ანგარიშსწორება კრიპტოვალუტით
ჩვენთან ანგარიშსწორება შესაძლებელია შემდეგი კრიპტოვალუტებით:
Bitcoin, Ethereum, Litecoin.
გადახდა მოქმედებს გადახდის მომენტში ვალუტის გაცვლითი კურსის მიხედვით. ანგარიშსწორებისათვის საჭიროა გქონდეთ ელექტრონული საფულე და შესაბამისი მისამართი.
რა პროცედურებია საჭირო საქართველოში მშენებარე სახლში ბინის შესაძენად?
ბინის ყიდვა მშენებარე სახლში.
1. ყიდვა-გაყიდვის წინასწარი ხელშეკრულების გაფომება სამშენებლო-დეველოპერულ კომპანიას (გამყიდველსა) და მყიდველს შორის.
2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრაფიკის მიხედვით თანხის შემოტანა.
3. საკუთრების დარეგისტრირება საჯარო რეესტრში. ბინის შეძენისას მშენებარე სახლში – ფორმდება ორი ხელშეკრულება ერთი წინასწარი და მეორე საბოლაო. წინასწარი ხელშეკრულება მოიცავს: - კომპანიის ვალდებულება ჩაბარდეს სახლი მითითებულ ვადებში და მდგომარეობაში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულებაში ( კედლების განლაგებით, ფანჯრების, კარების და ა.შ.) - მხარეების ვალდებულები არიან სამომავლოდ საბოლაო ხელშეკრულება გააფორმონ. -წინასწარი ხელშეკრულების ხელის მოწერიდან საბოლაო ხელშეკრულების გაფორმებამდე მყიდველი ირეგისტრირებს ბინას როგორ სამომავლო მფლობელი. -საბოლაო ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის ორივე მხარემ უნდა შეასრულოს თავიანით მოვალეობები: კომპანია ააშენებს და ჩააბარებს სახლს კონტრაქტში მითითებულ ვადებში და მდგომარეობაში. მყიდველი ვალდებულია დაფაროს ბინის ღირებულება ბოლომდე. -ამის შემდეგ მოხდება ბინის შეძენის ხელშეკრულების დარეგისტრირება მყიდველის მიერ საჯარო რეესტრში როგორც საკუთრების.

საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები:
1. განცხადება (ელექტრონული ვარიანტი განცხადების მიმღები ოპერატორისთვის).
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
3. ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება.
4. მშენებლობის ნებართვის დამადასტურებელი დოკუმენტი. (ელექტრონული ვერსია)
5. მთლიანი სახლის გეგმა სართულების ბინების განლაგების მიხედვით.
6. ბინის გეგმა.
7. დამადასტურებელი ქვითარი საჯარო რეესტრიში რეგისტრაციის ღირებულების. (რეგისტრაციის მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ადგილზე საჯარო რეესტრში) იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ ნდობით აჭურვილი პირი დაინტერესებული პირის, მაშინ საჭიროა წარმოადგინოთ მინდობილობა დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ და თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

ბინის შეძენა ახალ აშენებულ სახლში
1. ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების გაფორმდება სამშენებლო დეველოპერულ კომპანიას (გამყიდველსა) და მყიდველს შორის.
2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გრაფიკის მიხედვით თანხის შემოტანა.
3. საკუთრების დადასტურება საჯარო რეესტრში.

საჯარო რეესტრში რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები:
1. განცხადება (ელექტრონული ვარიანტი განცხადების მიმღები ოპერატორისთვის).
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმონის ასლი.
3.სახლის ექსპლატაციაში შესვლის დამადასტურებელი საბუთი (ელექტრონული ვერსია)
4. ბინის გეგმა.
5. დამადასტურებელი ქვითარი საჯარო რეესტრიში რეგისტრაციის ღირებულების. (რეგისტრაციის მომსახურების გადახდა შესაძლებელია ადგილზე საჯარო რეესტრში) იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ხართ ნდობით აჭურვილი პირი დაინტერესებული პირის, მაშინ საჭიროა წარმოადგინოთ მინდობილობა დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ და თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
რა ღირს საჯარო რეესტრის გაფორმების მომსახურება?
გაფორმების ღირებულება და ვადები საჯარო რეესტრში: 4 სამუშაო დღე (არ ითვლება განაცხადის შეტანის დღე) -50 ლარი
1 სამუშაო დღე (არ ითვლება განაცხადის შეტანის დღე) -150 ლარი
ხელშეკრულების შეტანის დღეს გაფორმება – 200 ლარი
შეუძლია თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბინის შეძენა საქართველოში?
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის მოქალაქეები იქნებიამ შეუძლიათ უძრავი ქონების შეიძენა საქართველოში.
რა სახის საბუთები ჭირდება უცხო ქვეყნის მოქალაქეს უძრავი ქონების შეაძენად?
უძრავი ქონების შეძენის ხელშეკრულების გასაფაფორმებლად საჭიროა თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უძრავ ქონებაში გადასახდელი თანხა.
რომელ ენაზე ფორმდება ხელშეკრულება?
ბინის ყიდვის ხელშეკრულება ფორმდება 2-ენაზე სქართველოს სახელმწიფო ენაზე ქართულად და მყიდველის ენაზე. ორივე ეგზემპლარს აქვს იურიდიული ძალა, ორივე მხარის ხელის მოწერის შემდეგ, ასევე ხელშეკრულების ინდენტურობაში პასუხისმგებელი თარჯიმნის. თარჯიმნიშ მონაცემები ინახება საჯაროო რეესტრში ხელშეკრულებასთან ერთად.
რა საბუთებია საჭირო ნდობით აღჭურვილი პირის მეშვეობით ბინის საყიდლად?
ნდობით აღჭურვილი პირის მეშვეობით ბინის საყიდლად საჭიროა მინდობილობა, ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული, ნდობით აღჭურვილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი, ასევე მინდობილობის გამფორმებელი ნოტარიუსის საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი, E-MAIL) რეგისტრაციის წინ საჯარო რეესტრის თანამშრომლებლებს უნდა ქონდეთ საშვალება დაუკავშირდენ ნოტარიუს და გადაამოწმონ საბუთის უტყუარობა.
როგორი პირობები გაქვთ ბინის ყიდვის თქვენს კომპანიაში?
გადახდის ვარიანტები:
1. 100% გადახდის შემთხვევაში – ბინის ღირებულების მთლიანი თანხა შემოგაქვთ კონტრაქტის ხელის მოწერის დღიდან 10- დღის ვადაში.
2. ჩვენ ვაკეთებთ შიდა უპროცენტო განვადებას ყოველგვარი შემოსავლების დადასტურების გარეშე მხოლოდ პირადობის მოწმობის საფუძვლეზე.
3. განვადების შემთხვევაში: პირველადი შემოსატანი ბინის მთლიანი ღირებულების 30% -ია დარჩენილი თანხა გადაგინაწილდებათ იმდენ თვეზე რამდენიც ბინის მშენებლობისთვის არის მითითებული. ( შესაძლებელია დარჩენილი თანხის კვარტალური გადახდაც).
4.ჩვენ გთავაზობთ ინდივიდუალური გადახდის პირობებს.
რა ღირს კომუნალური გადასახადები საქართველოში?
- წყალი 1 ტონა ~ 0,19 USD
- ნაგავი (თვიური გადასახადი ერთ ადამინზე) ~ 1,13 USD
- გაზი 1 კუბურ მეტრზე ~ 0,19 USD
- ელექტრო ენერგია 1 კილოვატზე ~ 0,06 USD
შემიძლია თუ არა შევიძინო ბინა ბათუმში, საქართველოს საზღვრებს გარედან?
იმისთვის რომ შეიძინონ ბინა ბათუმში, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა საქართველოს ფარგლებს გარედან საჭიროა. გამოაგზავნონ გენერალური მინდობილობა ნდობის აჭურვილ პირზე საქართველოში. ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული, ნდობით აღჭურვილი პირის პირადობის მოწმობის ასლი, ასევე მინდობილობის გამფორმებელი ნოტარიუსის საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი, E-MAIL) რეგისტრაციის წინ საჯარო რეესტრის თანამშრომლებლებს უნდა ქონდეთ საშვალება დაუკავშირდენ ნოტარიუს და გადაამოწმონ საბუთის უტყუარობა. ამის შემდეგ ნდობით აღჭურვილ პირს შეაქვს ნდობით აჭურვილ პირზე საკუთრების დარეგისტრირების განცხადება საჯარო რეეესტში განცხადების შეტანის შემდეგ მინდობილობის გადმოწმებას და საკუთრების დარეგისტრირებისთვის საჭიროა ორი თვე (პრაქტიკაში მინიმუმ ორი კვირა). როდესაც ამონაწერი რეესტრიდან მზად იქნება, იგი შეიძლება შემოწმდეს ოფიციალურ ვებგვერდზე WWW.REESTRI.GOV.GE. თითოეული ამონაწერი რეესტრიდან აქვს უნიკალური შტრიხ-კოდი, სველი ბეჭედის სერტიფიცირება არ არის საჭირო.
საქართველოს მოქალაქეებს გენერალური მინდობილობის გაფორმება შეუძლიათ SKYPE-TO კონფერენციით, ორი ნათესავები ან მეგობრების თანდასწრებით საქართველოში, რომელსაც შეუძლია დაადასტუროს ვინაობა ძირითადი (მონაცემები ითხოვს მათი პასპორტებს). ამ შემთხვევაში, საჯარო რეესტრში შესაძლებელია ყველაფრის დარეგისტრირება ერთ სამუშაო დღეში. ფულის გადარიცხვა მოხდება მშენებარე დოველოპერულ კომპანიის საბანკო ანგარიშზე. კონტრაქტზე ხელმოწერა ხდება დასკანერებული სახით, მფლობელის ბათუმში ჩამოსვლის შემდეგ, წინასწარი ხელშეკრულების საფუძველზე (და თანხის სრულად დაფარვის შემდეგ), ხელიმოწერება ძირითად ყიდვა-გაყიდვის კონტრაქტს.
რა არის «თეთრი» და «შავი კარკასი»?
თეთრი კარკასი - იგულისხმება შენობა რომლშიც იატაკი მოჭიმულია, ფანჯრები, რკინის შესასვლელი კარი, შიდა ტიხრები თქვენი პროექტისამებრ ამოყვანილი და შელესილი. წყლის და კანალიზაციის ძირითადი ვერტიკალური დგარები ბინაში შეყვანილი. ბევრი სამშენებლო კომპანიების ასევე შედის “თეთრი კარკასი” მიერ გაყვანილი ცენტრალური გათბობის მილები, სატელეფონო ხაზები, საკაბელო ტელევიზიით და ინტერნეტით. უპირატესობები: თეთრი კარკასის ყიდვისას თქვენ, დაზოგავთ დრო და ძალისხმევას შავ სამუშაოებზე.

შავი კარკასი - იგულისხმება ბინაში შესასვლელი რკინის კარი, მეტალოპლასტმასის კარფანჯარა, კომუნიკაცია მიყვანილი კარებამდე. უპირატესობა: დაბალი ფასი.
Top
უძრავი ქონების ტური საქართველოში

წერილი წარმატებით გაიგზავნა!

ყველას, ვისაც სურვილი აქვს შეიძინოს ბინა ჩვენს კომპლექსებში, ვთავაზობთ უფასო უძრავი ქონების ტურს.

გამგზავრების პირობები

  1. შეხვედრა ბათუმის აეროპორტში (უფასოდ);
  2. განთავსება ერთოთახიან ბინაში ან სასტუმროს ნომერში 3 დღითა და 2 ღამით(უფასოდ);
  3. ბინის დათვალიერება და არჩევა;
  4. არჩეული აპარტამენტის გაფორმება;
  5. აეროპორტში უკან ტრანსფერი (უფასოდ);

დამატებითი

  1. აეროპორტში ჩამოფრენისას თქვენ დაგხვდებათ ჩვენი წარმომადგენელი, რომელიც იქნება ჩვენი კომპანიის ფირმის ლოგოტიპის წარწერით, ასევე თქვენი გვარით.
  2. შემდეგ 2 დღეს თქვენ, ჩვენი თანამშრომლის თანხლებით, გაეცნობით კომპლექსს, შეისწავლით დაგეგმარებას, დოკუმენტაციას, დააკვირდებით მშენებლობის მსვლელობას მოცემული მომენტისათვის, ხოლო ჩვენი თანამშრომელი დაგეხმარებათ შესაფერისი აპარტამენტის შერჩევაში!
  3. ბოლო დღეს, ყიდვა-გაყიდვის წინასწარი ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, თქვენ უზრუნველყოფილი იქნებით ტრანსფერით აეროპორტში თქვენს რეისზე.
  4. ჩვენი უძრავი ქონებისათვის გამგზავრების პირობების თანახმად, ჩვენ გარანტიას ვიძლევით ერთოთახიან ბინასა ან სასტუმროს ნომერში 3 დღით განთავსებისა. თუკი თქვენ შეიძენთ უძრავ ქონებას ჩვენს კომპლექსში, მაშინ ბილეთის ღირებულებას უკან დაგიბრუნებთ.

შენიშვნა

უძრავი-ქონების ტურში მონაწილეობისათვის აუცილებელია წინასწარი ჩაწერა მინიმუმ 7 დღით ადრე ჩანიშნულ ტურამდე.

ბილეთის ღირებულების პრაის-ფურცლით ანაზღაურების პირობები ძალაშია მხოლოდ უძრავი ქონების შეძენის შემთხვევაში. ფასდაკლებისა ან სხვა ბონუსების მიღების შემთხვევაში ბილეთის ღირებულება არ ანაზღაურდება. თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, რომ ჩვენი თანამშრომლები მუშაობენ დასვენების დღეებშიც!

თუ თქვენ მოგეწონებათ ჩვენი ქალაქი და გადაწყვეტთ გაიხანგრძლივოთ თქვენი აქ ყოფნა, ჩვენ შეგვიძლია დაგეხმაროთ საცხოვრებლის გახანგრძლივებაში, ასევე დაბალ ფასებში მოგიწყოთ ტურები აჭარაში.

გაქვთ შეკითხვა?

დაგვიკავშირდით დახურვა
უკან დაბრუნება დახურვა